Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach wzdłuż drogi gminnej działka nr 124 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach wzdłuż drogi gminnej działka nr 124 
 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach wzdłuż drogi gminnej działka nr 124.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach wzdłuż drogi gminnej działka nr 124

SARKUZ INSTALACJE S.C. Piotr Kuziel, Stefan Sarnecki

64-125 Poniec

Śmiłowo 33

Cena oferty - 43 835.97 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

SARKUZ INSTALACJE S.C. Piotr Kuziel, Stefan Sarnecki

Śmiłowo 33

64-125 Poniec

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

MIWRO zakład ogólnobudowlany Ignacy Młotkowski

Suszno 210

22-200 Włodawa

(2)

  274,20

 

 

 

 

 

 

  274,20

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2012-11-16

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 


Liczba odwiedzin : 567
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-11-20 10:00:25
Czas publikacji: 2012-11-20 10:00:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak