Rozstrzygnięcie przetargu na: Dostawę różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2013 

 

  

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:

Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2013.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawę różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2013

Wybrano ofertę:

Część IV przetwory i konserwy mięsne:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKON”

Ewa Konopka, ul. Wojska Polskiego 2

56-416  Twardogóra 

Cena oferty – 2 765,15 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Część V różne produkty spożywcze:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKON”

Ewa Konopka, ul. Wojska Polskiego 2

56-416  Twardogóra 

Cena oferty – 142 944,19 zł
Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Część VI dania gotowe:

Czesław Kaczan

Zakład Handlu i Usług „KAMA”

Łaszczyn 25A, 63-900 Rawicz

- Cena oferty – 9 324,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Część VIII pieczywo i wyroby cukiernicze:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Łokietka 22,

55-120 Oborniki Śląskie

- Cena oferty – 37 988,93 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Część X jaja:

Czesław Kaczan

Zakład Handlu i Usług „KAMA”

Łaszczyn 25A, 63-900 Rawicz

- Cena oferty – 13 230,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Część IV przetwory i konserwy mięsne:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Razem

[pkt]

IV

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKON”

 Ewa Konopka, ul. Wojska Polskiego 2

56-416  Twardogóra

(5) 

100

100 

 

Część V różne produkty spożywcze:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Razem

[pkt]

V

Oferta nr 1: Czesław Kaczan

Zakład Handlu i Usług „KAMA”

Łaszczyn 25A, 63-900 Rawicz

(1)

93,82

93,82 

V

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKON” Ewa Konopka, ul. Wojska Polskiego 2

56-416  Twardogóra

(5)

100

100

Część VI dania gotowe:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Razem

[pkt]

VI

Czesław Kaczan

Zakład Handlu i Usług „KAMA”

Łaszczyn 25A, 63-900 Rawicz

(1) 

100

 100

 

Część VIII pieczywo i wyroby cukiernicze:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Razem

[pkt]

VIII

G.W. Lipianin
49-351 Przylesie

(2)

64,16

  64,16

VIII

Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”

ul. Łokietka 22,

55-120 Oborniki Śląskie

(3)

100

100

 

Część X jaja:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Razem

[pkt]

X

Czesław Kaczan

Zakład Handlu i Usług „KAMA”

Łaszczyn 25A, 63-900 Rawicz

 (1)

100

100 

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

 

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0  

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0  

Oborniki Śląskie dnia: 2012-12-06

 

                                                                                      BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                              mgr Sławomir Błażewski

 


Liczba odwiedzin : 611
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-12-06 08:44:56
Czas publikacji: 2012-12-06 08:44:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak