Użyczenie nieruchomości 

 

 

Download/get/id,24178.html

Przygotowanie umów użyczenia

 

 

 

Wymagane dokumenty :

Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując  teren, na załączonej mapie geodezyjnej.

 

Opłaty :

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Punkt obsługi interesanta  (parter budynku "A" Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich)

 

Termin i sposób załatwienia sprawy :

1.     Postępowanie w w/w. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.

2.     Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek (opinii urbanistycznej), sprawdzeniu księgi wieczystej, zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Rada Gminy. Umowy użyczenia zawierane są na okres do 3 lat.

3.     Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.

4.     Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

 

Tryb odwoławczy :

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

 

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

pok. nr 1

tel. 71 310 35 18

 

Osoba odpowiedzialna :

Antonina Majewska

 

Podstawa prawna :

 

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

 

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

 

3. Art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

 

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2017-03-27 10:30:48 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 552
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Antonina Majewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Antonina Majewska
Czas wytworzenia: 2017-03-27 10:29:23
Czas publikacji: 2017-03-27 11:06:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak