Zatwierdzenie projektu podział nieruchomości 

 

Podział nieruchomości

 

 

 

  Zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości

  

 

Wymagane dokumenty :

1.     Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości. Druk do pobrania.

2.     Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości

3.     Wypis i wyrys z katastru nieruchomości

4.     Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku

5.     Wstępny projekt podziału (z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

6.     Protokół z przyjęcia granic nieruchomości

7.     Wykaz zmian gruntowych

8.     Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej

9.     Mapę z projektem podziału

 

Opłaty :

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Punkt Obsługi Interesanta (parter budynku "A" Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich)

 

Termin i sposób załatwienia sprawy :

W terminie od 14 do 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

Tryb odwoławczy :

Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

 

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

pok. nr 1

Tel. 310 35 19

 

Osoba odpowiedzialna :

P.  Małgorzata Wajer, nr telefonu 3103519 w 429

 

Podstawa prawna :

Art. 92 do art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2017-04-27 14:23:45 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

wniosek_o_zatwierdzenie_projektow_podzialu_nieruchomosci.doc

Data: 2017-04-27 14:23:45 Rozmiar: 19.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 704
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Balowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wajer Małgorzata
Czas wytworzenia: 2004-11-03 14:10:41
Czas publikacji: 2017-04-27 14:26:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak