OPŁATY SKARBOWE I OPŁATA DODATKOWA W USC 

 

OPŁATY SKARBOWE I OPŁATA DODATKOWA W USC

 

OPŁATY SKARBOWE I OPŁATA DODATKOWA                W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

 

 

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁATACH SKARBOWYCH I OPŁACIE DODATKOWEJ

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 180)

Przedmiot opłaty:

- sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
- przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - 1000 zł (opłata dodatkowa)
- sporządzenia odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33,00 zł
- sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22,00 zł
- za wydanie odpisu zupełnego po wpisie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego – 50,00 zł
- za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu lub sprostowania aktu stanu cywilnego- 39,00 zł
- za wydanie odpisu zupełnego po odtworzeniu aktu stanu cywilnego 39,00 zł
- od zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo - 38,00 zł
- od zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24,00zł
- od zaświadczenia o stanie cywilnym – 38,00 zł
- od zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu –  39,00 zł
- od decyzji o zmianie imienia i nazwiska – 37,00 zł
- od innych czynności urzędu stanu cywilnego – 11,00 zł
- od pełnomocnictwa – 17,00 zł

 

Dane do przelewu:

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

13 9583 0009 0000 1007 2000 0016

Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-07-29 10:13:49 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 916
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Freus
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Freus
Czas wytworzenia: 2004-07-02 11:07:09
Czas publikacji: 2018-06-06 13:22:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak