ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2013. 

 

  

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:

Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2013.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawę różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2013

Wybrano ofertę:

Pakiet I warzywa i owoce:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Uzasadnienie: na podstawie art. 93 ust.2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić część postępowania o udzielenie zamówienia. Część I postępowania została unieważniona ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych w budżecie na realizację tej części.

 

Pakiet II mięso:

Czesław Kaczan

Zakład Handlu i Usług „KAMA”

Łaszczyn 25A, 63-900 Rawicz

- Cena oferty – 51 237,40
Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Pakiet III drób:

„WĘDLINIARNIA” SKLEP MIĘSO –WĘDLINY

Grobelniak Natalia

ul. Łokietka 2, 55-120 Oborniki Śląskie

- Cena oferty – 28 015,47

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Pakiet IV nabiał i przetwory mleczne:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

„MAGNUM” Andrzej Niedbała

ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin

- Cena oferty – 41 332,91 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Pakiet V produkty mrożone:

„NORDIS” Chłodnie Polskie Sp. z o.o.

ul. Małopanewska 6,

54-212 Wrocław

- Cena oferty – 71 974,36

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Pakiet II mięso:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Razem

[pkt]

II

Czesław Kaczan

Zakład Handlu i Usług „KAMA”

Łaszczyn 25A,

63-900 Rawicz

(1)

100

100

II

„WĘDLINIARNIA”

SKLEP MIĘSO –WĘDLINY

Grobelniak Natalia

ul. Łokietka 2

55-120 Oborniki Śląskie

(5)

87,97

87,97

 

Pakiet III drób:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Razem

[pkt]

III

„WĘDLINIARNIA”

SKLEP MIĘSO –WĘDLINY

Grobelniak Natalia

ul. Łokietka 2

55-120 Oborniki Śląskie

(5)

100

100

 

 

Pakiet IV nabiał i przetwory mleczne:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Razem

[pkt]

IV

Zakład Handlu i Usług „KAMA”

Łaszczyn 25A,

63-900 Rawicz

(1) 

87,69

87,69

IV

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

„MAGNUM” Andrzej Niedbała

ul. Rzeźnicza 1

59-300 Lubin

(3) 

100

100

 

Pakiet V produkty mrożone:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Razem

[pkt]

V

„NORDIS” Chłodnie Polskie Sp. z o.o.

ul. Małopanewska 6,

54-212 Wrocław

(4)

100

100

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0 

Oborniki Śląskie dnia: 2012-12-11

                                                                                                     BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                 mgr Sławomir Błażewski

 


Liczba odwiedzin : 596
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-12-11 14:58:15
Czas publikacji: 2012-12-11 14:58:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak