Wydanie wypisów i wyrysów 

 

 

Download/get/id,24198.html

Wydanie wypisów i wyrysów  z planów miejscowych / studium

 

 

 

 

Wymagane dokumenty :

1.Wnioseko wydanie wypisu i wyrysu z mpzp lub Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium

2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 

Opłaty :

Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu płatna jest na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskiego w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich nr 13 9583 0009 0000 1007 2000 0016 i wynosi odpowiednio:

    - 50 zł za wydanie Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

    - 20 zł za wydanie 1 strony Wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

    - 30 zł za wydanie Wypisu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie;

    - 20 zł za wydanie 1 strony Wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie

  

Miejsce złożenia dokumentów :

Punkt Obsługi Interesanta (parter budynku "A" Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1 w Obornikach Śląskich)

 

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Nie później niż w terminie 30 dni.

 

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Pok. 1

Tel. 71 310 35 18

 

Osoba odpowiedzialna :

Antonina Majewska, e-mail: majewska@oborniki-slaskie.pl

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2017-03-27 10:46:21 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

wniosek_mpzp.pdf

Data: 2018-06-05 15:13:32 Rozmiar: 170.95k Format: .pdf Pobierz

wniosek_studium.docx

Data: 2018-06-05 15:13:32 Rozmiar: 32.46k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 1686
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Antonina Majewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Antonina Majewska
Czas wytworzenia: 2005-01-12 12:21:21
Czas publikacji: 2018-09-21 08:28:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak