Kierownictwo Urzędu - Z-ca Burmistrza 

 

Kierownictwo Urzędu - Z-ca Burmistrza 

 

Zastępca BurmistrzaFunkcję Zastępcy Burmistrza sprawuje Henryk Cymerman


Tel : 071 310 35 19 


Zadania Zastępcy Burmistrza

 

1) wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza z jego wskazówkami i poleceniami,

2) nadzorowanie przygotowania i realizacji inwestycji gminnych,

3) nadzorowanie programowania i rozwoju dziedzin gospodarki komunalnej, tj. wodociągów, kanalizacji, melioracji, gospodarki odpadami, cmentarzy komunalnych, telekomunikacji, sieci elektro-energetycznej, teletransmisji danych oraz planowania przestrzennego,

4) nadzorowanie prawidłowości przeprowadzanych przetargów z zakresu inwestycji komunalnych,

5) odpowiedzialność za prawidłowe zawieranie umów związanych
z prowadzeniem inwestycji i remontów realizowanych przez gminę,

6) prowadzenie nadzoru ogólnego nad inwestycjami realizowanymi przez jednostki organizacyjne gminy oraz kontrolowanie prawidłowości wykorzystania środków.

7) sprawowanie funkcji Burmistrza w razie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.

 


Liczba odwiedzin : 872
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Śliwiński
Czas wytworzenia: 2003-07-07 11:49:47
Czas publikacji: 2003-07-07 11:49:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak