Opiniowanie zgod.podz.nieruchomości 

 

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym 

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

 

Wymagane dokumenty :

1.      Wniosek Druk do pobrania

2.      2 egz. mapy sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000, z propozycją podziału nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości – Dz. U .2004. 268.2663)

 

Opłaty :

Nie podlega opłacie skarbowej.

(ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej

 – Dz. Nr 225 z 2006 poz. 1635)

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Punkt Obsługi Interesanta (parter budynku "A" Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich)

 

Termin i sposób załatwienia sprawy :

1.      Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

2.      Wydanie postanowienia.

 

Tryb odwoławczy :

 Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Architektury i Geodezji

Pok. 4

Tel. 310  35 19  w. 421

 

Osoba odpowiedzialna :

Pani Jadwiga Kuriata

 

Podstawa prawna :

Art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U z  2000.  46. 543 z późn. zm.)

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

wniosek_o_podzial_2.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz

wniosek_o_zaopiniowanie_podzialu_nieruchomosci.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 19.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 664
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jadwiga Kuriata
Czas wytworzenia: 2005-01-12 12:16:37
Czas publikacji: 2005-01-12 12:16:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak