Opłata targowa 

 

Opłata targowa 

Opłata targowa  


Pobieranie opłaty targowej reguluje uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/VII/58/03 z  dnia 28.04.2003 r. i nr 0150/X/68/03 z dnia 7.08.2003 r.
Stawki opłaty targowej:
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za zajęte w celach handlowych miejsce do sprzedaży w wysokości 3,00 zł za 1 m2 powierzchni (zajęty lub rozpoczęty), przy czym nie może przekroczyć kwoty 527,96 zł dziennie.
2. Dzienną stawkę opłaty targowej obniża się do kwoty 1,20 zł. za 1 m2 powierzchni zajęty lub rozpoczęty w przypadku wykupienia miejsca na cele handlowe na okres 30 dni.

Uwagi:
1. Opłata targowa jest pobierana codziennie przez inkasenta.
2. Karnety na okres 1 miesiąca można nabyć u inkasenta.
3. Od opłaty targowej nie ma zwolnień ani ulg ustawowych.
4. W przypadku imprez organizowanych przez Urząd Miasta / Gminy oraz świąt kościelnych dopuszcza się możliwość zamknięcia targowiska dla handlujących z jednotygodniowym powiadomieniem zainteresowanych przez wywieszenie informacji na placu targowym.


 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 590
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Łucja Sandulska
Czas wytworzenia: 2005-02-11 08:48:22
Czas publikacji: 2005-02-11 08:48:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak