Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2013. 

 
 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2013.
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2013..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2013.

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJE SANITARNE ŚLUSARSTWO PRZEMYSŁOWE

ul. Powstańców Wielkopolskich 1A

55-120 Oborniki Śląskie

na:

Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2013. za elementy:

- cena roboczogodziny netto 6,00

- wskaźnik kosztów pośrednich 52%

- wskaźnik zysku 9%

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena roboczogodziny netto

[pkt]

Wskażnik zysku

[pkt]

Wskaźnik kosztów pośrednich

[pkt]

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, INSTALACJE SANITARNE ŚLUSARSTWO PRZEMYSŁOWE

ul. Powstańców Wielkopolskich 1A

55-120 Oborniki Śląskie

(2)

  60,00

 16,67

10,00

 

 

 

 

  86,67

1

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH, C.O. I GAZU Franciszek Szajc

ul. Polna 26

55-120 Oborniki Śląskie

(3)

  45,34

 30,00

6,50

 

 

 

 

  81,84

1

FHU MANIEK Mariusz Kulas

ul. Kolejowa 5/10

56-100 Wołów

(1)

  36,00

18,75

  6,93

 

 

 

 

  61,68

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-01-04

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Liczba odwiedzin : 572
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-01-07 10:32:17
Czas publikacji: 2013-01-07 10:32:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak