ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie 

 

  

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie

Wybrano ofertę:

ZAKŁAD ROBÓT

Melioracyjno-Instalacyjnych

Dorota Kałuża

ul. Poziomkowa 27

55-140 Żmigród

 

Cena oferty – 194 400,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

Razem

[pkt]

1

ZAKŁAD ROBÓT

Melioracyjno-Instalacyjnych

Dorota Kałuża

ul. Poziomkowa 27

55-140 Żmigród

(1)

  100,00

  100,00

2

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Grunwaldzka 41

55-120 Oborniki Śląskie

(2)

36,53

36,53

3

Pracownia Architektury Krajobrazu

Małgorzata Wilczak

Nowosielce 6a

55-120 Oborniki Śląskie

(3)

65,75

65,75

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0


 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-03-21                                                                  BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                                        mgr Sławomir Błażewski

 


Liczba odwiedzin : 546
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-03-21 15:17:29
Czas publikacji: 2013-03-21 15:17:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak