Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe..

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę: 

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego    45

Cena oferty - 43.89 zł

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę: 

TRANSPORT CIĘŻAROWY Andrzej Faltyn

55-120 Oborniki Śląskie

Golędzinów, ul. Kopernika    5/2

Cena oferty - 34.00 zł

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę: 

TRANSPORT CIĘŻAROWY Andrzej Faltyn

55-120 Oborniki Śląskie

Golędzinów, ul. Kopernika    5/2

Cena oferty - 36.00 zł

 

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

TRANSPORT CIĘŻAROWY Andrzej Faltyn

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

TRANSPORT CIĘŻAROWY Andrzej Faltyn

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr:

Uzasadnienie:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - Dostawa  niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w gminnych drogach gruntowych.

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę 1 Mg niesortu granitowego frakcji 0 - 31,5 mm - 300.00

  300,00

1 - Dostawa  niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w gminnych drogach gruntowych.

"JAROS" Szaniawski Bartłomiej

Żmigródek 72

55-140 Żmigród

1 - Cena (koszt) za dostawę 1 Mg niesortu granitowego frakcji 0 - 31,5 mm - 293.31

  293,31

1 - Dostawa  niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w gminnych drogach gruntowych.

TRANSPORT CIĘŻAROWY Andrzej Faltyn

Golędzinów, ul. Kopernika 5/2

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę 1 Mg niesortu granitowego frakcji 0 - 31,5 mm - 286.23

  286,23

1 - Dostawa  niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w gminnych drogach gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę 1 Mg niesortu granitowego frakcji 0 - 31,5 mm - 243.84

  243,84

1 - Dostawa  niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w gminnych drogach gruntowych.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik

Mickiewicza 24

56-160 Wińsko

1 - Cena (koszt) za dostawę 1 Mg niesortu granitowego frakcji 0 - 31,5 mm - 218.46

  218,46

2 - Dostawa gruzu betonowo-ceglanego frakcji  31,5mm -63mm

z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w drogach gruntowych.

TRANSPORT CIĘŻAROWY Andrzej Faltyn

Golędzinów, ul. Kopernika 5/2

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę  1 Mg  gruzu betonowo-ceglanego - 300.00

  300,00

2 - Dostawa gruzu betonowo-ceglanego frakcji  31,5mm -63mm

z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w drogach gruntowych.

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę  1 Mg  gruzu betonowo-ceglanego - 291.51

  291,51

2 - Dostawa gruzu betonowo-ceglanego frakcji  31,5mm -63mm

z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w drogach gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę  1 Mg  gruzu betonowo-ceglanego - 291.42

  291,42

2 - Dostawa gruzu betonowo-ceglanego frakcji  31,5mm -63mm

z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w drogach gruntowych.

"JAROS" Szaniawski Bartłomiej

Żmigródek 72

55-140 Żmigród

1 - Cena (koszt) za dostawę  1 Mg  gruzu betonowo-ceglanego - 243.90

  243,90

3 - Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminnych drogach gruntowych.

TRANSPORT CIĘŻAROWY Andrzej Faltyn

Golędzinów, ul. Kopernika 5/2

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę  1 Mg  frezowiny asfaltowej - 300.00

  300,00

3 - Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminnych drogach gruntowych.

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę  1 Mg  frezowiny asfaltowej - 284.28

  284,28

3 - Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminnych drogach gruntowych.

"JAROS" Szaniawski Bartłomiej

Żmigródek 72

55-140 Żmigród

1 - Cena (koszt) za dostawę  1 Mg  frezowiny asfaltowej - 250.86

  250,86

3 - Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminnych drogach gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę  1 Mg  frezowiny asfaltowej - 245.46

  245,46

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-04-09

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 


Liczba odwiedzin : 601
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-04-09 14:42:17
Czas publikacji: 2013-04-09 14:42:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak