XXXIXSesja Rady Miejskiej z dnia 24.11.2005 r 

 

XXXIXSesja Rady Miejskiej z dnia 24.11.2005 r 

Uchwała  Nr  0150 / XXXIX / 286 / 05

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 24 listopada 2005 roku.

w sprawie zmian  w budżecie gminy na rok 2005.

 

Uchwała Nr  0150/XXXIX/287/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 24 listopada 2005 r.

w sprawie podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr 0150/XXXIX/288/05

Rady Miejskiej w Obornikach  Śląskich

z dnia 24 listopada 2005 r.

w sprawie podatku od posiadania psów w 2006 r.

 

Uchwała Nr 0150/XXXIX/289/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 24 listopada 2005 r.

w sprawie podatku od środków transportowych w 2006 r.

 

Uchwała Nr 0150/XXXIX/290/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 24 listopada 2005 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Uchwała Nr 0150/XXXIX/291/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie nadania kategorii drogi  gminnej

 

Uchwała Nr 0150 / XXXIX / 292 / 05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecławie

 

Załącznik NR 6 do Uchwały 292

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPARZENIA UWAG NA PODSTAWIE ART.20 UST.1 WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MPZP DLA GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE DLA OBRĘBU: BORKOWICE, KOWALE, KURASZKÓW, PIEKARY, PRZECŁAWICE,

 

Załącznik Nr 7 Uchwały 292

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

 

 

 

Załączniki

Uchwala_286.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 46.5k Format: .doc Pobierz

Uchwala_w_spr.okresl.wzorow_for.inform.i_deklar._podatkowych.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 32k Format: .doc Pobierz

Uchwala_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci_w_2006_r..doc

Data: Brak danych Rozmiar: 33k Format: .doc Pobierz

Uchwala_w_sprawie_podatku_od_posiadania_psow_w_2006_r..doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz

Uchwala_w_sprawie_podatku_od_sr.transportowych_w_2006_r..doc

Data: Brak danych Rozmiar: 98.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_291.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48k Format: .doc Pobierz

uchwala_292.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 458.5k Format: .doc Pobierz

zal.7-uchw.292.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

zal._6_uch.292.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 31.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 604
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Romana Obrocka
Czas wytworzenia: 2006-01-06 15:26:45
Czas publikacji: 2006-01-06 15:26:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak