XL Sesja Rady Miejskiej z dnia 15.12.2005 r 

 

XL Sesja Rady Miejskiej z dnia 15.12.2005 r 

Uchwała Nr 0150 /XL /293/05

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian  w budżecie gminy na rok 2005.

 

Uchwała Nr 0150/XL/294/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2005 roku.

 

Uchwała Nr 0150/XL/295/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie podatku od nieruchomości w 2006 r.

 

Uchwała Nr 0150/XL/296/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXIX/289/05 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2006 r.

 

Uchwała Nr 0150/XL/297/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Oborniki Śląskie

dla obrębów Jary, Lubnów, Rościsławice, Uraz.

 

Uchwała nr 0150/XL/298/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 15 grudnia 2005r.

w sprawie zmiany uchwały 0150/XXX/221/05 Rady Miejskiej z Obornikach Śl. z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Oborniki Śląskie w 2005 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ Gminnego  programu  profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych na  2005 ROK  - ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Uchwała Nr 0150/XL/299/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  15 grudnia  2005r.

w sprawie zarządzenia  wyborów Sołtysa i uzupełnienia składu  Rady Sołeckiej  wsi Jary

 

Uchwała Nr 0150/XL/300/05

Rady Miejskiej w Obornikach  Śl.

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w  sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii  zaszeregowania i zatwierdzenia wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników administracji i obsługi  szkół  podstawowych,  gimnazjów i przedszkoli prowadzonych przez gminę Oborniki Śląskie.

 

Uchwała Nr 0150/XL/301/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 15 grudnia 2005r.

w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2006.

 

Uchwała Nr  0150/XL/302/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 15 grudnia 2005r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy przysiółka wsi Golędzinów

 

Uchwała Nr  0150/XL/303/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 15 grudnia 2005r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie  nazwy części wsi Pęgów

 

Uchwała Nr  0150/XL/304/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 15 grudnia 2005r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie  nazwy przysiółka wsi Osolin

 

Uchwała Nr  0150/XL/305/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

 z dnia 15 grudnia 2005r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie  nazwy przysiółka wsi Morzęcin Wielki

 

Uchwała Nr  0150/XL/306/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 15 grudnia 2005r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie  nazwy przysiółka wsi Kowale

 

Uchwała Nr  0150/XL/307/05

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 15 grudnia 2005r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie  nazwy przysiółka wsi Kowale

 

Załączniki

4cf56aa8ad5db_zal.uchw.298.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 93k Format: .doc Pobierz

uchwala_301.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 76.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_307.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 21.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_306.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 21.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_305.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 21.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_304.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 22k Format: .doc Pobierz

uchwala_303.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 21.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_302.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

uchwala_300.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 36k Format: .DOC Pobierz

uchw._XL_293_w_spr.zmian_w_budzecie.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 32k Format: .doc Pobierz

uchwala_299.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48k Format: .doc Pobierz

uchwala_298.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 27.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_297.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 862.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_296.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 37k Format: .doc Pobierz

uchwala_295.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_294.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 43.5k Format: .doc Pobierz

zal.uchw.298.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 93k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 666
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Romana Obrocka
Czas wytworzenia: 2006-01-10 09:04:47
Czas publikacji: 2006-01-10 09:04:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak