XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 19.01.2006 r 

 

XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 19.01.2006 r 

XLII sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z 19 stycznia 2006

 

Protokół z XLII sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19 stycznia 2006 r.

 

Uchwała nr 0150/ XLII/311/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 19 stycznia 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Kotowice, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków.

 

Załącznik nr 7 – rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag

 

Załącznik nr 8 – rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie

 

Uchwała nr 0150/XLII/312/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 19 stycznia 2006 r.

w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej gminy pod nazwą „Żłobek Miejski” w Obornikach Śląskich.

 

Uchwała nr 0150/XLII/313/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 19 stycznia 2006 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Obornikach Śląskich

 

Uchwała   nr  0150/XLII/ 314 /06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 19 stycznia 2006 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki,  Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oborniki Śląskie w  2006  roku.

 

 

Załączniki

protokol_XLII.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 79.5k Format: .doc Pobierz

uchwal.311.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 701.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_312.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 78.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_313.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 86k Format: .doc Pobierz

uchwala_314.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 138k Format: .DOC Pobierz

zal.7_do_311.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 83.5k Format: .doc Pobierz

zal.8_do_311.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 46k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 641
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Romana Obrocka
Czas wytworzenia: 2006-03-16 15:01:22
Czas publikacji: 2006-03-16 15:01:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak