XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 02.03.2006 r 

 
XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 02.03.2006 r 

XXLIII Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich 2 marca 2006

 

Protokół z XLIII sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 2 marca 2006 r.

 

Uchwała Nr 0150/XLIII/315/06

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 2 marca 2006 r.

w sprawie zmian  w budżecie gminy na rok 2006.

 

Uchwała nr 0150/XLIII/316/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

 z dnia 2 marca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej we wsi  Wielka Lipa, obręb Wielka Lipa-Osola,  na rzecz Województwa Dolnośląskiego

 

Uchwała  nr 0150/XLIII/317/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 2 marca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, położonej w obrębie wsi Siemianice, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Oborniki Śląskie, położoną we wsi Wielka Lipa, obręb Wielka Lipa-Osola, w związku z planowanym poszerzeniem cmentarza komunalnego we  wsi Siemianice.

 

Uchwała nr  0150/XLIII/318/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 2 marca 2006r.

w sprawie nadania kategorii drogi gminnej

 

Uchwała nr 0150/XLIII/319/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 2 marca 2006r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich na rok 2006.

 

Uchwała nr 0150/XLIII/320/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 2 marca 2006r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gowieńczyk 

na działalność Burmistrza Obornik Śląskich

 

Uchwała nr 0150/XLIII/321/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 2 marca 2006r.

w sprawie odwołania zastępcy kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego

w Obornikach Śląskich.

 

Uchwała nr 0150/XLIII/322/06

Rady Miejskiej W Obornikach Śląskich

z dnia 2 marca 2006r.

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie

 

Uchwała nr 0150/XLIII/323/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 2 marca 2006r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/315/98 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”.

 

 

Załączniki

protokol_ses._XLIII.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 84.5k Format: .doc Pobierz

uchwal_319.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

uchwala317.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 36k Format: .DOC Pobierz

uchwala_315.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_316.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 36.5k Format: .DOC Pobierz

uchwala_318.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 22k Format: .doc Pobierz

uchwala_320.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24k Format: .doc Pobierz

uchwala_321.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

uchwala_322.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

uchwala_323.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 541
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Romana Obrocka
Czas wytworzenia: 2006-03-16 15:14:21
Czas publikacji: 2006-03-16 15:14:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak