XLVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 27.07.2006 r 

 

XLVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 27.07.2006 r 

Spis treści XLVIII Sesja z dnia 27 lipca 2006 r.

 

Uchwała Rady Miejskiej Nr 0150/XLVIII/346/06

z dnia 27 lipca 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

 

Uchwała Nr 0150/XLVIII/347/2006

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 27 lipca 2006 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy, trybu rozliczania tych dotacji oraz zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

Uchwała Nr 0150/XLVII/348/2006

Rady Miejskiej Obornik Śląskich
z dnia 27 lipca 2006 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy za I-sze półrocze.

 

Uchwała NR 0150/XLVIII/349/06

Rady Miejskiej W Obornikach Śląskich

z dnia 7 lipca 2006r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Oborniki Śląskie

 

Uchwała NR 0150/XLVIII/350/06

Rady Miejskiej W Obornikach Śląskich

z dnia 7 lipca 2006r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Morzęcin Wielki, Morzęcin Mały, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa - Osola

 

Uchwała NR 0150/XLVIII/351/06

Rady Miejskiej W Obornikach Śląskich

z dnia 7 lipca 2006r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Jary, Lubnów, Rościsławice, Uraz

 

Uchwała NR 0150/ XLVIII /352/06

Rady Miejskiej W Obornikach Śląskich

z dnia 7 lipca 2006r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Kotowice, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków

 

Uchwała NR 0150/ XLVIII /353/06

Rady Miejskiej W Obornikach Śląskich

z dnia 7 lipca 2006r.

w sprawie rozpatrzenia skargi  Pani Marii Hetmańskiej na działalność

Burmistrza Obornik Śląskich

 

Uchwała NR 0150/ XLVIII /354/06

Rady Miejskiej W Obornikach Śląskich

z dnia 7 lipca 2006r.

w sprawie rozpatrzenia skargi  Pana Macieja Imieli na działalność

Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach  Śląskich

 

Uchwała NR 0150/ XLVIII /355/06

Rady Miejskiej W Obornikach Śląskich

z dnia 7 lipca 2006r.

w sprawie rozpatrzenia skargi  Pana Jana Żywca na działalność

Burmistrza Obornik Śląskich

 

Uchwała NR 0150/ XLVIII /356/06

Rady Miejskiej W Obornikach Śląskich

z dnia 7 lipca 2006r.

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 01551/213/06 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z wody pitnej z wodociągów stanowiących własność gminy Oborniki Śląskie.

 

Załączniki

skarga_354.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 58.5k Format: .doc Pobierz

skarga_355.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 56k Format: .doc Pobierz

uchw.346.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 29.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_349.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24k Format: .doc Pobierz

uchwala_350.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_351.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_352.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

uchwala_353.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 59.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_356.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_nr_347.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 82k Format: .doc Pobierz

uchwala_nr_348.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 520
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Gredżuk
Czas wytworzenia: 2006-12-06 13:37:56
Czas publikacji: 2006-12-06 13:37:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak