L Sesja Rady Miejskiej z dnia 28.09.2006 r 

 

L Sesja Rady Miejskiej z dnia 28.09.2006 r 

Spis treści L Sesja z dnia 28 września 2006 r.

 

Uchwała Nr 0150/L/359/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

 

UCHWAŁA  Nr 0150/L/360/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Oborniki Śląskie

 

UCHWAŁA NR 0150/L/361/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  28 września 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie, zabudowanych na cele mieszkaniowe

 

UCHWAŁA NR 0150/L/362/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 września 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie, zabudowanych na cele mieszkaniowe i będących w użytkowaniu wieczystym  Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  w Trzebnicy

 

Uchwała nr 0150/L/363/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  28 września 2006r.

w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Oborniki Śląskie

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2007 r.

 

Uchwała nr 0150/L/364/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  28 września 2006r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Obornikach Śląskich

 

Uchwała nr 0150/L/365/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  28 września 2006r.

w sprawie przyjęcia „Koncepcji Funkcjonowania Oświaty w Gminie Oborniki Śląskie do 2010 roku”.

 

Uchwała nr 0150/L/366/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  28 września 2006r.

w sprawie rozpatrzenia skargi  Pana Tadeusza Emila Gołębiewicza na działalność Burmistrza Obornik Śląskich

 

Uchwała nr 0150/L/367/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  28 września 2006r.

w sprawie rozpatrzenia skargi  Pana Bogdana Zalewskiego na działalność

Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach  Śląskich

 

Uchwała nr 0150/L/368/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  28 września 2006r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego panu dr. Kazimierzowi M. Pudło

 

Uchwała nr 0150/L/369/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego pani Elżbiecie Czermak-Mecke

 

Uchwała nr 0150/L/370/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 września 2006r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego panu Mirosławowi Urniażowi

 

Uchwała nr 0150/L/371/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego pani Zofii Marii Przystarz

 

Uchwała nr 0150/L/372/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 września 2006r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego pani Marii Jolancie Szczuce

 

Uchwała nr 0150/L/373/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego pani Selwinie Wandzie Barańskiej

 

Uchwała nr 0150/L/374/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego pani  Irenie Stanisławie Dec

 

Uchwała nr 0150/L/ 375/06

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 28 września 2006r.

w sprawie nadania medalu okolicznościowego panu Ryszardowi Rybie

 

Załączniki

uchw.371.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

uchw.361.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

uchw.369.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 22.5k Format: .doc Pobierz

uchw.368.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 22.5k Format: .doc Pobierz

uchw.366.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 55.5k Format: .doc Pobierz

uchw.365.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 467.5k Format: .doc Pobierz

uchw.364.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 27.5k Format: .doc Pobierz

uchw.362.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz

uchw.360.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 66.5k Format: .doc Pobierz

uchw.372.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

uchwala_359.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 46k Format: .doc Pobierz

uchw._367.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

uchw._363.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 79.5k Format: .doc Pobierz

uchw.375.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

uchw.374.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

uchw.373.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

uchw.370.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 518
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Gredżuk
Czas wytworzenia: 2006-12-29 10:42:25
Czas publikacji: 2006-12-29 10:42:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak