Zgłoszenie wykreślenia z ewid.dział.gosp.  

 

  

 

Download/get/id,21484.html

Zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej


Wymagane dokumenty:
1. Zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej. 

 Wzór wniosku  (100.4 KB)

 Instrukcją (101.7 KB)

2. Dowód osobisty


Opłaty:
1. Opłaty nie pobiera się.


Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni

Odpowiedzialna:
Monika Wawrzak, podinspektor ds. działalności gospodarczej

pok. nr 100, budynek B Urzędu

w godzinach pracy Urzędu

tel. 310 29 26


Tryb odwoławczy:
Od decyzji o wykreśleniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić organ ewidencyjny w ciągu 14 dni o zaprzestaniu działalności gospodarczej.


2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:
    1) Zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
    2) Prawomocnego orzeczenia zakazującego osobie fizycznej prowadzenia działalności objętej 
wpisem

    3) wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców,

    4) zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy



Podstawa prawna:
art. 7d, e ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Wniosek_CEIDG.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 100.42k Format: .pdf Pobierz

Instrukcja_CEIDG.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 101.66k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 615
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Wawrzak
Czas wytworzenia: 2004-04-13 08:57:01
Czas publikacji: 2004-04-13 08:57:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak