Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Dostawa i wbudowanie w drogi gruntowe: niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanego, frezowiny asfaltowej.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Dostawa i wbudowanie w drogi gruntowe: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej..


 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa i wbudowanie w drogi gruntowe: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej..

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Ofiar Katynia    1

Cena oferty - 43.97 zł

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Ofiar Katynia    1

Cena oferty - 34.98 zł

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego    45

Cena oferty - 27.99 zł

 

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr:

Uzasadnienie:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem [pkt]

1 - Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje w drogach gminnych gruntowych.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg niesortu granitowego - 300.00

  300,00

1 - Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje w drogach gminnych gruntowych.

POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK S.A. Oddział Legnica

ul. Słubicka 4

59-220 Legnica

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg niesortu granitowego - 264.36

  264,36

1 - Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje w drogach gminnych gruntowych.

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg niesortu granitowego - 244.86

  244,86

1 - Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje w drogach gminnych gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg niesortu granitowego - 220.23

  220,23

1 - Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje w drogach gminnych gruntowych.

"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" Sp. z o.o.

Piotroniowice 54

56-100 Wołów

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg niesortu granitowego - 178.74

  178,74

1 - Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje w drogach gminnych gruntowych.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik

Mickiewicza 24

56-160 Wińsko

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg niesortu granitowego - 142.98

  142,98

2 - Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje w drogach gruntowych.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg gruzu betonowo-ceglanego - 300.00

  300,00

2 - Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje w drogach gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg gruzu betonowo-ceglanego - 239.04

  239,04

2 - Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje w drogach gruntowych.

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg gruzu betonowo-ceglanego - 238.62

  238,62

2 - Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje w drogach gruntowych.

"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" Sp. z o.o.

Piotroniowice 54

56-100 Wołów

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg gruzu betonowo-ceglanego - 213.30

  213,30

2 - Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje w drogach gruntowych.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik

Mickiewicza 24

56-160 Wińsko

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg gruzu betonowo-ceglanego - 127.35

  127,35

3 - Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w gminnych drogach gruntowych.

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg frezowiny asfaltowej - 300.00

  300,00

3 - Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w gminnych drogach gruntowych.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg frezowiny asfaltowej - 221.22

  221,22

3 - Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w gminnych drogach gruntowych.

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg frezowiny asfaltowej - 171.36

  171,36

3 - Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w gminnych drogach gruntowych.

POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK S.A. Oddział Legnica

ul. Słubicka 4

59-220 Legnica

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg frezowiny asfaltowej - 168.27

  168,27

3 - Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w gminnych drogach gruntowych.

GART Sp. z o.o.

Golędzinów, ul Obornicka 80

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg frezowiny asfaltowej - 139.95

  139,95

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-04-10

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

 


Liczba odwiedzin : 594
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-04-11 09:47:11
Czas publikacji: 2013-04-11 09:47:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak