Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Budowa oświetlenia drogowego w mieście i gminie Oborniki Śląskie 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Budowa oświetlenia drogowego w mieście i gminie Oborniki Śląskie
 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa oświetlenia drogowego w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Budowa oświetlenia drogowego w mieście i gminie Oborniki Śląskie

"ELEKTROINSTAL" Paweł Smużniak

67-400 Wschowa

ul. Akacjowa 7

Cena oferty - 97 324.91 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

"ELEKTROINSTAL"

Paweł Smużniak

ul. Akacjowa 7

67-400 Wschowa

(4)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

ELPRIM

Krzysztof Naks

ul. Witosa 20

51-507 Wrocław

(2)

  299,91

 

 

 

 

 

 

  299,91

1

MIWRO

Zakład Ogólnobudowlany Ignacy Młotkowski

Suszno 210

22-200 Włodawa

(5)

  262,50

 

 

 

 

 

 

  262,50

1

SARKUZ INSTALACJE S.C. Piotr Kuziel, Stefan Sarnecki

Śmiłowo 33

64-125 Poniec

(3)

  248,37

 

 

 

 

 

 

  248,37

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Jan Kowalczuk

Krzydlina Mała 12

56-100 Wołów

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Jan Kowalczuk

Krzydlina Mała 12 

56-100 Wołów

Art. 24 ust. 2 pkt 4

 - oferta nie została zabezpieczona wymaganym wadium

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-05-06

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 


Liczba odwiedzin : 545
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-05-07 14:23:35
Czas publikacji: 2013-05-07 14:23:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak