Spis treści 

 

Uchwały XVII Sesji, 30.10.2007 

Uchwała nr 0150/XVII/76/07 

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Załącznik

 

Uchwała nr 0150/XVII/77/07

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Oborniki Śląskie.

 

Uchwała nr 0150/VIII/78/07

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0150/VII/28/07  Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki,  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oborniki Śląskie w 2007 roku.

 

Uchwała nr 0150/XVII/79/07

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  30 października 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w 2008 roku.

 

Uchwała nr 0150/XVII/80/07

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  30 października  2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2008 roku.

 

Uchwała nr 0150/XVII/81/07

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  30 października  2007r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości  stawek opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty.

 

Uchwała nr 0150/XVII/82/07

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  30 października  2007r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2008 roku.

 

Uchwała nr 0150/XVII/83/07 

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie nadania nazwy  ulicy w Obornikach Śląskich

 

Załączniki

uchwala_76.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 38.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_78.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 59.5k Format: .DOC Pobierz

uchwala_80_podatekOdSrodkowTransportu.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 95k Format: .doc Pobierz

uchwala_81_podatekOdPosiadaniaPsow.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

uchwala_82_podatekRolny.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_nr_79_podatekOdNieruchomosci.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 32k Format: .doc Pobierz

uxhwala_77.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 179.01k Format: .rtf Pobierz

zal._do_76.xls

Data: Brak danych Rozmiar: 29k Format: .xls Pobierz

uchwala_83.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 22.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 552
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Romana Obrocka
Czas wytworzenia: 2007-11-08 09:05:05
Czas publikacji: 2007-11-08 09:05:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak