XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 4.12.2007 r. 

 

XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 4.12.2007 r. 

Uchwała nr 0150/XVIII/84/07

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 4 grudnia 2007r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie

 

Uchwała Nr  0150/ XVIII/85/07

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 04 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.

 

Uchwała Nr  0150/ XVIII/86/07

Rady  Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 04 grudnia  2007 r.

w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2007 roku.

 

Uchwała nr 0150/XVIII/87/07

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  4 grudnia  2007r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek Gminy Oborniki Śląskie dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.

 

Uchwała nr 0150/XVIII/88/07

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  04 grudnia  2007r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i zatwierdzenia wartości  jednego  punktu dla  poszczególnych  kategorii  zaszeregowania  pracowników  administracji i  obsługi  szkół  podstawowych,  gimnazjów  i  przedszkoli  prowadzonych  przez  gminę  Oborniki  Śląskie.

 

Uchwała   nr 0150/XVIII/89/07

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  04 grudnia 2007r.

w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2008r.

 

Uchwała nr 0150/ XVIII/90/07

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia   4 grudnia  2007r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003-2008

 

Uchwała nr 0150/ XVIII/91/07

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia   4 grudnia  2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 

Uchwała nr 0150/ XVIII/92/07

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia   4 grudnia  2007r.

w sprawie Gminnego Programu Ochrony Środowiska Gminy Oborniki Śląskie

Załącznik nr 1 (3.6 MB)

Załącznik nr 2 (1.2 MB)

 

Uchwała nr 0150/XVIII/93/07

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  4 grudnia 2007r.

w sprawie powiadomienia skarbnika gminy Oborniki Śląskie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

 

Uchwała   nr 0150/XVIII/94/07

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  4 grudnia 2007r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne w 2008 roku.

 

Uchwała nr 0150/XVIII/95/07

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  04 grudnia  2007r.

w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

Uchwała nr 0150/XVIII/96/07

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia  4 grudnia 2007r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XV/118/03 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.

 

Załączniki

uchwala-studium_84.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .DOC Pobierz

uchwala_85.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

uchwala_86.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 77k Format: .doc Pobierz

uchwala_87.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 107k Format: .doc Pobierz

uchwala_88.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 64.5k Format: .DOC Pobierz

uchwala_89.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 77k Format: .doc Pobierz

uchwala_90.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 54k Format: .DOC Pobierz

uchwala_91.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 60.5k Format: .DOC Pobierz

uchwala_92.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 53k Format: .doc Pobierz

uchwala_93.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_94.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

uchwala_96.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz

uchwla_95.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 49.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 622
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Gredżuk
Czas wytworzenia: 2008-01-10 14:37:04
Czas publikacji: 2008-01-10 14:37:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak