Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Dostawa z wbudowaniem i zawałowaniem niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.  

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawa z wbudowaniem i zawałowaniem niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 32 45, fax (071)310 32 45,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa z wbudowaniem i zawałowaniem niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe..

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę: 

AGO Sp. z o.o.

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Rycerska    12

Cena oferty - 66.42 zł/1Mg

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę: 

AGO Sp. z o.o.

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Rycerska    12

Cena oferty - 49.20 zł/1Mg

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę: 

AGO Sp. z o.o.

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Rycerska    12

Cena oferty - 79.95 zł/1Mg

 

 

Zadanie nr 3

AGO Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Zadanie nr 2

AGO Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Zadanie nr 1

AGO Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr: -

Uzasadnienie: -

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem [pkt]

1 - Dostawa z wbudowaniem i zawałowaniem niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe. wbudowania w gminne drogi gruntowe.

AGO Sp. z o.o.

ul. Rycerska 12

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt)/1Mg - 300.00

  300,00

1 - Dostawa z wbudowaniem i zawałowaniem niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe. wbudowania w gminne drogi gruntowe.

MULTI RECYKLING TRANSPORT

Rynek 12/3

56-120 Brzeg Dolny

1 - Cena (koszt)/1Mg - 274.59

  274,59

1 - Dostawa z wbudowaniem i zawałowaniem niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe. wbudowania w gminne drogi gruntowe.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt)/1Mg - 162.00

  162,00

2 - Dostawa z wbudowaniem i zawałowaniem gruzu betonowo-ceglanego z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

AGO Sp. z o.o.

ul. Rycerska 12

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt)/1Mg - 300.00

  300,00

2 - Dostawa z wbudowaniem i zawałowaniem gruzu betonowo-ceglanego z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

MULTI RECYKLING TRANSPORT

Rynek 12/3

56-120 Brzeg Dolny

1 - Cena (koszt)/1Mg - 255.33

  255,33

2 - Dostawa z wbudowaniem i zawałowaniem gruzu betonowo-ceglanego z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt)/1Mg - 159.99

  159,99

3 - Dostawa z wbudowaniem i zawałowaniem frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

AGO Sp. z o.o.

ul. Rycerska 12

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt)/1Mg - 300.00

  300,00

3 - Dostawa z wbudowaniem i zawałowaniem frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

MULTI RECYKLING TRANSPORT

Rynek 12/3

56-120 Brzeg Dolny

1 - Cena (koszt)/1Mg - 267.87

  267,87

 W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2011-07-18

 

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 


Liczba odwiedzin : 584
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-07-18 12:35:09
Czas publikacji: 2011-07-18 12:35:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak