Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Dostawa niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe. 

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawa niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.
 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 32 45, fax (071)310 32 45,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

MULTI RECYKLING TRANSPORT

56-120 Brzeg Dolny

Rynek    12/3

Cena oferty - 54.51 zł/1Mg

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

MULTI RECYKLING TRANSPORT

56-120 Brzeg Dolny

Rynek    12/3

Cena oferty - 39.85 zł/1Mg

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Ofiar Katynia    1

Cena oferty - 44.00 zł/1Mg

 

 

Zadanie nr 3

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Zadanie nr 2

MULTI RECYKLING TRANSPORT

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Zadanie nr 1

MULTI RECYKLING TRANSPORT

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr: -

Uzasadnienie: -

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem [pkt]

1 - Dostawa  niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w gminnych drogach gruntowych.

MULTI RECYKLING TRANSPORT

Rynek 12/3

56-120 Brzeg Dolny

1 - Cena (koszt) za dostawę 1 Mg materiału - 300.00

  300,00

1 - Dostawa  niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w gminnych drogach gruntowych.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik

Mickiewicza 24

56-160 Wińsko

1 - Cena (koszt) za dostawę 1 Mg materiału - 255.69

  255,69

1 - Dostawa  niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w gminnych drogach gruntowych.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę 1 Mg materiału - 227.13

  227,13

2 - Dostawa gruzu betonowo-ceglanego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w drogach gruntowych.

MULTI RECYKLING TRANSPORT

Rynek 12/3

56-120 Brzeg Dolny

1 - Cena (koszt) za dostawę 1 Mg materiału - 300.00

  300,00

2 - Dostawa gruzu betonowo-ceglanego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w drogach gruntowych.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę 1 Mg materiału - 271.71

  271,71

3 - Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminnych drogach gruntowych.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę 1 Mg materiału - 300.00

  300,00

3 - Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminnych drogach gruntowych.

MULTI RECYKLING TRANSPORT

Rynek 12/3

56-120 Brzeg Dolny

1 - Cena (koszt) za dostawę 1 Mg materiału - 161.01

  161,01

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2011-07-18

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

 


Liczba odwiedzin : 561
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-07-18 12:43:11
Czas publikacji: 2011-07-18 12:43:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak