ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa mebli szkolnych i biurowych oraz wyposażenia do sal i pomieszczeń dydaktycznych będących w dyspozycji Gimnazjum w Pęgowie 

 

  

 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawa mebli szkolnych i biurowych oraz wyposażenia do sal i pomieszczeń dydaktycznych będących w dyspozycji Gimnazjum w Pęgowie

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa mebli szkolnych i biurowych oraz wyposażenia do sal i pomieszczeń dydaktycznych będących w dyspozycji Gimnazjum w Pęgowie.

Wybrano ofertę:

PERFEKT SC

Marek Ruchert Andrzej Deuk

ul. Ks. Wyszyńskiego 6

83-340 Sierakowice

Cena oferty – 114 322,35 zł 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer tematu

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem [pkt]

1 - Dostawa mebli szkolnych i biurowych oraz wyposażenia do sal i pomieszczeń dydaktycznych będących w dyspozycji Gimnazjum w Pęgowie

PERFEKT SC

Marek Ruchert Andrzej Deuk

ul. Ks. Wyszyńskiego 6

83-340 Sierakowice

1 - Cena (koszt)  - 100,00

  100,00

1 - Dostawa mebli szkolnych i biurowych oraz wyposażenia do sal i pomieszczeń dydaktycznych będących w dyspozycji Gimnazjum w Pęgowie

Firma Stolarska

P. H. U. „FANTAX”

Marek Żyłka

ul. Słowackiego 29

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) - 85,30

 85,30

1 - Dostawa mebli szkolnych i biurowych oraz wyposażenia do sal i pomieszczeń dydaktycznych będących w dyspozycji Gimnazjum w Pęgowie

ALNAG

Barbara Wróbel

ul. Syrokomli 10/15

30-102 Kraków

1 - Cena (koszt) - 52,93 

 52,93 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2011-08-10

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 


Liczba odwiedzin : 565
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Romana Obrocka
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2011-08-10 13:19:33
Czas publikacji: 2011-08-10 13:19:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak