Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia Gimnazjum w Pęgowie finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

  

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia Gimnazjum w Pęgowie finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia Gimnazjum w Pęgowie finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zadanie nr 1 Dostawa mebli i rolet :

Wybrano ofertę:

EURO-MEBLE

ul. Siemianowicka 5a

40-301 Katowice

Cena oferty – 94 258,59 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ

 

Zadanie nr 3 Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i narzędzi:

Wybrano ofertę:

JT MEBEL Sp. z o.o.

ul. Gdańska 45

83-300 Kartuzy

Cena oferty – 63 635,44

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Zadanie częściowe nr 1:  Dostawa mebli i rolet 

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem (pkt)

1

FABRYKA POMOCY NAUKOWYCH Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 7

48-300 NYSA

(1)

Cena (koszt) za dostawę:

97,63

 

97,63

1

FIRMA STOLARSKA P.H.U. „FANTAX”

ul. Słowackiego 29

55-120 Oborniki Śląskie

(2)

Cena (koszt) za dostawę:

 91,13

 

91,13

1

GVC Tax Spółka Jawna

Sławomir Sobecki, Maciej Wolański

ul. Kościuszki 178/1B

50-437 Wrocław

(3)

-

-

1

WOLNET

ul. Zamenhofa 46

58-105 Świdnica

(4)

-

-

1

JT MEBEL Sp. z o.o.

ul. Gdańska 45

83-300 Kartuzy

(5)

Cena (koszt) za dostawę:

87,20

 

87,20

1

EURO-MEBLE

ul. Siemianowicka 5a

40-301 Katowice

(6)

Cena (koszt) za dostawę:

100

 

100

Zadanie nr 3: Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i narzędzi

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)

Nazwa kryterium – liczba pkt

Razem (pkt)

3

FABRYKA POMOCY NAUKOWYCH Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 7

48-300 NYSA

(1)

-

-

3

FIRMA STOLARSKA P.H.U. „FANTAX”

ul. Słowackiego 29

55-120 Oborniki Śląskie

(2)

-

-

3

GVC Tax Spółka Jawna

Sławomir Sobecki, Maciej Wolański

ul. Kościuszki 178/1B

50-437 Wrocław

(3)

-

-

3

WOLNET

ul. Zamenhofa 46

58-105 Świdnica

(4)

-

-

3

JT MEBEL Sp. z o.o.

ul. Gdańska 45

83-300 Kartuzy

(5)

Cena (koszt) za dostawę: 100

100

3

EURO-MEBLE

ul. Siemianowicka 5a

40-301 Katowice

(6)

-

-

Zadanie nr 4: Dostawa sprzętu multimedialnego, elektronicznego
i oprogramowania – unieważnienie postępowania

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)

Nazwa kryterium – liczba pkt

Razem (pkt)

4

FABRYKA POMOCY NAUKOWYCH Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 7

48-300 NYSA

(1)

-

-

4

FIRMA STOLARSKA P.H.U. „FANTAX”

ul. Słowackiego 29

55-120 Oborniki Śląskie

(2)

-

-

4

GVC Tax Spółka Jawna

Sławomir Sobecki, Maciej Wolański

ul. Kościuszki 178/1B

50-437 Wrocław

(3)

- oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadania

-

4

WOLNET

ul. Zamenhofa 46

58-105 Świdnica

(4)

- oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadania

-

4

JT MEBEL Sp. z o.o.

ul. Gdańska 45

83-300 Kartuzy

(5)

-

-

4

EURO-MEBLE

ul. Siemianowicka 5a

40-301 Katowice

(6)

-

-

 

Zadania unieważnione:

- Zadanie nr 2: Dostawa książek, słowników i atlasów.

- Uzasadnienie unieważnienia postępowania:  na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony, gdyż nie złożono żadnej ważnej oferty.

 

- Zadanie nr 4 Dostawa sprzętu multimedialnego, elektronicznego i oprogramowania:

- Uzasadnienie unieważnienia postępowania:  ze względu na przekroczenie środków finansowych
   przeznaczonych na realizację tej części zadania.

 

- Zadanie nr 5 Dostawa instrumentów muzycznych do muzyki dla gimnazjum:

- Uzasadnienie unieważnienia postępowania - na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony, gdyż nie złożono żadnej ważnej oferty.

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2011-08-17

 

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

 

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 


Liczba odwiedzin : 610
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2011-08-17 12:43:04
Czas publikacji: 2011-08-17 12:43:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak