Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie 

 
  

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa różnych artykułów spożywczych do czterech placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie

 

ZADANIE NR I: WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE
Z WARZYW I OWOCÓW

 Wybrano ofertę:

 

PHUP „MIMAR”

Marian Sopinka

ul. Zaułek Rogoziński 1/7

51-116 Wrocław

 

Cena oferty – 84 422,75 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

ZADANIE NR II: MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE

- nie złożono żadnej ważnej oferty - unieważnienie postępowania.

 

ZADANIE NR III: PRODUKTY MROŻONE

Wybrano ofertę:

 

„NORDIS”

Chłodnie Polskie Sp. z o.o.

ul. Małopanewska 6

54-212 Wrocław

 

Cena oferty – 43 601,63 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

ZADANIE NR IV: RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

Wybrano ofertę:

 

Zakład Handlu i Usług „KAMA”

mgr Czesław Kaczan

Łaszczyn 25A

63-900 Rawicz

Cena oferty – 136 754,79 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

ZADANIE NR V: PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE

Wybrano ofertę:

 

Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”

ul. Łokietka 22

55-120 Oborniki Śląskie

 

Cena oferty – 21 934,98 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

ZADANIE NR VI: DANIA GOTOWE

Wybrano ofertę:

 

Zakład Handlu i Usług „KAMA”

mgr Czesław Kaczan

Łaszczyn 25A

63-900 Rawicz

 

Cena oferty – 7 518,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

ZADANIE NR VII: NABIAŁ I PRZETWORY MLECZNE

Wybrano ofertę:

 

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „MAGNUM”

Andrzej Niedbała

ul. Rzeźnicza 1

59-300 Lubin

 

Cena oferty – 48 021,12 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

ZADANIE NR VIII: JAJKA

Wybrano ofertę:

 

Zakład Handlu i Usług „KAMA”

mgr Czesław Kaczan

Łaszczyn 25A

63-900 Rawicz

 

Cena oferty – 7 308,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Zadanie częściowe nr 1

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Nazwa kryterium - liczba pkt 

Razem

(pkt)

1

PHUP „MIMAR”

Marian Sopinka

ul. Zaułek Rogoziński 1/7

51-116 Wrocław

(5)

Cena (koszt) za dostawę:

 100

 

100

1

ALFEX Sp. z o.o.

ul. Skłodowskiej 22-24

55-120 Oborniki Śląskie

(6)

Cena (koszt) za dostawę:

88,96

 

88,96

Zadanie częściowe nr 3 

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Nazwa kryterium - liczba pkt 

Razem

pkt

3

Zakład Handlu i Usług „KAMA”

mgr Czesław Kaczan

Łaszczyn 25A

63-900 Rawicz

(1)

Cena (koszt) za dostawę:

80,78

 

80,78

3

„NORDIS”

Chłodnie Polskie

Sp. z o.o.

ul. Małopanewska 6

54-212 Wrocław

(2)

Cena (koszt) za dostawę:

100

 

100

Zadanie częściowe nr 4

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Nazwa kryterium - liczba pkt 

Razem

pkt

4

Zakład Handlu i Usług „KAMA”

mgr Czesław Kaczan

Łaszczyn 25A

63-900 Rawicz

(1)

Cena (koszt) za dostawę:

100

 

100

4

PHUP „MIMAR”

Marian Sopinka

ul. Zaułek Rogoziński 1/7

51-116 Wrocław

(5)

Cena (koszt) za dostawę:

75,86

 

75,86

4

ALFEX Sp. z o.o.

ul. Skłodowskiej 22-24

55-120 Oborniki Śląskie

(6)

Cena (koszt) za dostawę:

88,17

 

88,17

Zadanie częściowe nr 5

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Nazwa kryterium - liczba pkt 

Razem

pkt

5

Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”

ul. Łokietka 22

55-120 Oborniki Śląskie

(4)

Cena (koszt) za dostawę:

100

 

100

Zadanie częściowe nr 6

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Nazwa kryterium - liczba pkt 

Razem

pkt

6

Zakład Handlu i Usług „KAMA”

mgr Czesław Kaczan

Łaszczyn 25A

63-900 Rawicz

(1)

Cena (koszt) za dostawę:

100

 

100

6

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „MAGNUM”

Andrzej Niedbała

ul. Rzeźnicza 1

59-300 Lubin

(3)

Cena (koszt) za dostawę:

97,67

 

97,67

Zadanie częściowe nr 7

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Nazwa kryterium - liczba pkt 

Razem

pkt

7

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „MAGNUM”

Andrzej Niedbała

ul. Rzeźnicza 1

59-300 Lubin

(3)

Cena (koszt) za dostawę:

100

 

100

Zadanie częściowe nr 8

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Nazwa kryterium - liczba pkt 

Razem

pkt

8

Zakład Handlu i Usług „KAMA”

mgr Czesław Kaczan

Łaszczyn 25A

63-900 Rawicz

(1)

Cena (koszt) za dostawę:

100

 

100

8

PHUP „MIMAR”

Marian Sopinka

ul. Zaułek Rogoziński 1/7

51-116 Wrocław

(5)

Cena (koszt) za dostawę:

90

 

90

8

ALFEX Sp. z o.o.

ul. Skłodowskiej 22-24

55-120 Oborniki Śląskie

(6)

Cena (koszt) za dostawę:

78,95

 

78,95

 

 

 

Zadania unieważnione:

ZADANIE NR II: MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE

 

- Uzasadnienie unieważnienia postępowania:  na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony, gdyż nie złożono żadnej ważnej oferty.

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2011-08-31

 

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

Liczba odwiedzin : 551
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2011-08-31 10:39:40
Czas publikacji: 2011-08-31 10:39:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak