ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach realizacji projektu systemowego „Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie”  

 

  

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach realizacji projektu systemowego „Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: WNP-POKL 09.01.02-02-220/10)

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach realizacji projektu systemowego „Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: WNP-POKL 09.01.02-02-220/10).

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Zadanie nr 1  Dostawa różnych pomocy dydaktycznych 

Wybrano ofertę:

OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna

ul.  Budowlanych 52

45-124 Opole

Cena oferty – 65 438,50 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ

 

Zadanie nr 2  Dostawa sprzętu multimedialnego

Wybrano ofertę:

OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna

ul.  Budowlanych 52

45-124 Opole

Cena oferty – 20 499,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ

 

 

Zadanie częściowe nr 1:  Dostawa różnych pomocy dydaktycznych

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem (pkt)

1

Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 84K

98-200 Sieradz

(1)

-

-

1

JT MEBEL Sp. z o.o.

ul. Gdańska 45

83-300 Kartuzy

(2)

Cena (koszt) za dostawę:

88,54

 

88,54

1

OPI Tomasz Bobrowski

 i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna

ul.  Budowlanych 52

45-124 Opole

(3)

Cena (koszt) za dostawę:

100

 

100

 

Zadanie nr 2: Dostawa sprzętu multimedialnego

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)

Nazwa kryterium – liczba pkt

Razem (pkt)

2

Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 84K

98-200 Sieradz

(1)

Cena (koszt) za dostawę:

93,13

 

93,13

2

JT MEBEL Sp. z o.o.

ul. Gdańska 45

83-300 Kartuzy

(2)

-

-

2

OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna

ul.  Budowlanych 52

45-124 Opole

(3)

Cena (koszt) za dostawę:

100

 

100Zadania unieważnione:


W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2011-10-05

 

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 


Liczba odwiedzin : 544
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2011-10-05 15:14:48
Czas publikacji: 2011-10-05 15:14:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak