Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich 

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 32 45, fax (071)310 32 45,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich.

ZAKŁAD BUDOWLANO-MONTAŻOWY "ELK-BUD"

56-100 Wołów

ul. Wojska Polskiego 30/1

Cena oferty - 908 938.15 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

ZAKŁAD BUDOWLANO-MONTAŻOWY "ELK-BUD"

ul. Wojska Polskiego 30/1

56-100 Wołów

(7)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

Firma Architektoniczno-Budowlana Restauracji Zabytków "ARCHITEKTON" Leszek Peljan, Leszek Link, Spółka Jawna

Rynek 4A

67-200 Głogów

(4)

  277,62

 

 

 

 

 

 

  277,62

1

Firma MALKOR

 Grzegorz Orłowski

ul. Hubala 11

64-100 Leszno

(2)

  274,05

 

 

 

 

 

 

  274,05

1

ZAKŁD OGÓLNOBUDOWLANY "BOR-BUD" Sp. z o.o.

ul. Wyścigowa 36

53-012 Wrocław

(3)

  265,41

 

 

 

 

 

 

  265,41

1

Konsorcjum

"NOWAK - MUSIELAK"

ul. Niepodległości 47

64-100 Leszno

(5)

  261,15

 

 

 

 

 

 

  261,15

1

Krajewski Jacek Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PIKO"

Plac Strzelecki 13/16

50-224 Wrocław

(1)

  227,94

 

 

 

 

 

 

  227,94

1

MARAPOL Spółka z o.o., Oddział w Brzegu Dolnym

ul. Marii Skłodowsiej-Curie 43/7

50-369 Wrocław

(6)

  221,79

 

 

 

 

 

 

  221,79

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2011-10-05

B U R M I S T R Z

 

- mgr Sławomir Błażewski-

 

 

 


Liczba odwiedzin : 574
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-10-11 13:12:27
Czas publikacji: 2011-10-11 13:12:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak