Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na: Budowa magistrali wodociągowej Brzeźno-Osolin - etap II kontenerowa pompownia wody oraz agregat prądotwórczy w kontenerze. 

 

 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NA:
Budowa magistrali wodociągowej Brzeźno-Osolin - etap II kontenerowa pompownia wody oraz agregat prądotwórczy w kontenerze.
 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

 

Znak sprawy: IROŚ.271.26.2011                                        Oborniki Śląskie dnia: 2011-10-10

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Budowa magistrali wodociągowej Brzeźno-Osolin - etap II kontenerowa pompownia wody oraz agregat prądotwórczy w kontenerze.,

z powodu: wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

 

UZASADNIENIE

Omyłkowo w dniu 07 października 2011 r. o godz. 10:00 otwarto tylko jedną ofertę, podczas gdy przed terminem składania ofert zostały złożone dwie oferty.

Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie, ponieważ w innym przypadku umowa zawarta na podstawie wadliwie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu na podstawie przepisów art. 146 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

                                                                                                              B U R M I S T R Z

-mgr Sławomir Błażewski-

 


Liczba odwiedzin : 566
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-10-11 13:18:17
Czas publikacji: 2011-10-11 13:18:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak