Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego: Koordynator Projektu przy realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich” 

 

  

oznaczenie sprawy: BiF.271.9.2011

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

 

Dokumentacja Podstawowych Czynności

Zapytanie ofertowe

o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 Euro

 

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)  ustawy nie stosuje się

 

 

  1. Przedmiot zamówienia wykonanie Usługi: Koordynator Projektu przy realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”
  2. Wartość szacunkowa

     Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 03-10-2011 r.

    na podstawie kursu euro – 3,839 zł .

    Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Katarzyna Jarczewska

    Wartość szacunkowa zamówienia:    w PLN  11 400 brutto;

 

 

CPV -  72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

         -  79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

 

Dla zamówień poniżej kwoty 2 000 euro, w dniu 07-10-2011 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez rozeznanie ceny w formie telefonicznej (*).

  1. Dla zamówień powyżej 2 000 euro, a poniżej 14 000 euro, w dniu 07-10-2011 r. zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej  http://bip.oborniki-slaskie.pl
  2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 14-10-2011 r. do godz. 10:00 przedstawiono poniższe oferty.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Uwagi

1

Małgorzata Langiewicz

ul. Bandtkich 1

20-452 Lublin

16 500,00 zł

 

2

AT GROUP S.A.

ul. Główna 5

42-693 Krupski Młyn

17 712,00 zł

 

3

SYSTEM REWIDENT Sp. z o.o.

ul. Rakowiecka 30A

02-528 Warszawa

71 500,00 zł

 

4

Piotr Przybysz

os. Jagiellońskie 12/92

61-227 Poznań

12 000,00 zł

 

5

EUROSTO Michał Szymczak

ul. Hetmańska 38

85-039 Bydgoszcz

21 783,30 zł

 

6

Eurodoradca Spółka z o.o.

ul. Łużycka 16

44-100 Gliwice

27 183,00 zł

 

7

Collect Consulting S.A.

ul. Rolna 14

40-555 Katowice

43 050,00 zł

 

8

Michał Lewicki

ul. Pułtuska 50/4

53-116 Wrocław

10 000,00 zł

 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.

numer oferty: 8

nazwa:            Michał Lewicki

                   ul. Pułtuska 50/4

                   53-116 Wrocław

 

  1. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę

 

  1. Inne informacje

                                                                                                                                                  Martyna Maślej

                                                                                                                                             Katarzyna Jarczewska

                                                                                                                                                       

Oborniki Śląskie dnia: 2011-10-14                                                                               

 (*)niepotrzebne skreślić

 

                                                                                                                       zatwierdzam wybór

                                                 

                                                        Data 14.10.2011                          ZASTĘPCA BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                                                  

                                                                                                                            Adam Stocki

Załącznik:Protokół tryb uproszczony (64 KB) 


 

 


Liczba odwiedzin : 595
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2011-10-14 15:04:26
Czas publikacji: 2011-10-14 15:04:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak