Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego 

 

Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego

 

Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego

 

Funkcja

symbol

Imię i nazwisko

Burmistrz Gminy

BM

mgr Arkadiusz Poprawa
tel. +48 71 310 35 19
poprawa@oborniki-slaskie.pl 

Zastępca Burmistrza

ZBM

mgr Henryk Cymerman
tel. +48 71 310 35 19,
cymerman@oborniki-slaskie.pl

Sekretarz Gminy

S

mgr Leszek Pawlak
tel. +48 71 310 35 19
pawlak@oborniki-slaskie.pl 

Skarbnik Gminy

 

Sk

mgr Agata Pienio
tel. +48 71 310 35 19
pienio@oborniki-slaskie.pl 

 

  

Wydział

Symbol

Kierownik

Wydział Organizacyjny

WO

mgr Halina Adamczyk
tel. +48 71 310 35 19 w. 453
adamczyk@oborniki-slaskie.pl

Wydział Budżetu i Finansów

BiF

mgr Agata Pienio
tel. +48 71 310 35 19 w.421,
pienio@oborniki-slaskie.pl 

Wydział Inwestycji i  Remontów

IR

mgr inż. Andrzej Małkiewicz
tel. +48 71 310 35 19 w. 445, 601 582 791
malkiewicz@oborniki-slaskie.pl 

 

Wydział  Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

RIOŚ

mgr Monika Wiszniowska
tel. +48 71 310 35 19 w. 434,
ochrona.srodowiska@oborniki-slaskie.pl

 

Wydział Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

AG

mgr inż. arch. Aneta Łochańska-Czerkas
tel. +48 71 310 35 19 w. 435, 601 582 792
architektura@oborniki-slaskie.pl

 

Wydział Promocji i Organizacji Pozarządowych

PIF

Katarzyna Jarczewska
tel. +48 71 310 35 19 w 424
jarczewska@oborniki-slaskie.pl

 

 

Samodzielne stanowiska

 

Stanowisko

Symbol

Imię i nazwisko

Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej

OiOC

Natalia Kwasek Elsebaey

tel. +48 71 310 35 19 w. 425,

+48 663 222 085

kwasek@oborniki-slaskie.pl 

Urząd Stanu Cywilnego

USC

mgr Izabela Freus
tel. +48 71 310 35 19, w. 432
freus@oborniki-slaskie.pl

Pełnomocnik do spraw Zapobiegania Uzależnieniom

PU

Magdalena Wolikowska
tel. +48 71 310 14 55

Stanowisko do spraw  obsługi informatycznej

INF

mgr inż. Marek Śliwiński
tel. +48 71 310 35 19, w. 415
sliwinski@oborniki-slaskie.pl

 

 


tel. +48 71 310 35 19, 

Stanowisko do spraw Rady Miejskiej

BR

Jolanta Gredżuk
tel. +48 71 310 35 19, w. 430
biuro.rady@oborniki-slaskie.pl

     
 


Liczba odwiedzin : 2625
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Śliwiński
Czas wytworzenia: 2006-08-10 08:15:02
Czas publikacji: 2018-02-26 15:01:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak