ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa różnych pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i oprogramowania komputerowego dla Gimnazjum w Pęgowie 

 
  

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa różnych pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i oprogramowania komputerowego dla Gimnazjum w Pęgowie finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

CZĘŚĆ I: Dostawa książek, słowników i atlasów

- unieważnienie postępowania

 

CZĘŚĆ II: Dostawa sprzętu multimedialnego, elektronicznego, oprogramowania oraz instrumentów muzycznych

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo

Optimus Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 84K
98-200 Sieradz

Cena oferty - 61 952,98 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Zadanie częściowe nr 1:  Dostawa książek, słowników i atlasów

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem (pkt)

1

WOLNET

ul. Zamenhofa 46

58-105 Świdnica

 (1)

-

-

1

Przedsiębiorstwo

Optimus Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 84K
98-200 Sieradz

 (2)

-

 

-

 

Zadanie częściowe nr 2: Dostawa sprzętu multimedialnego, elektronicznego, oprogramowania oraz instrumentów muzycznych

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)

Nazwa kryterium – liczba pkt

Razem (pkt)

2

WOLNET

ul. Zamenhofa 46

58-105 Świdnica

 (1)

Cena (koszt) za dostawę:

91,99

 

91,99

2

Przedsiębiorstwo

Optimus Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 84K
98-200 Sieradz

 (2)

Cena (koszt) za dostawę:

100

 

100Zadania unieważnione:

Zadanie nr 1: Dostawa książek, słowników i atlasów

- Uzasadnienie unieważnienia postępowania:  na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony, gdyż nie złożono żadnej ważnej oferty.

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2011-10-18

 

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Liczba odwiedzin : 560
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2011-10-19 08:41:56
Czas publikacji: 2011-10-19 08:41:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak