Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na: Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie., 

 
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.,


 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

 

Pismo: IROŚ.271.29.2011/9                                                 Oborniki Śląskie dnia: 2011-10-28

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.,

z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę, która wynosi 143 400,00 zł.                       

 
UZASADNIENIE

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta z ceną przewyższającą kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przewidzianej na realizację zamówienia

 

 

Z poważaniem:

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-


 

Liczba odwiedzin : 561
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-11-03 08:13:12
Czas publikacji: 2011-11-03 08:13:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak