Prawo pierwokupu 

 

Prawo pierwokupu

 

Download/get/id,21332.html

Prawo pierwokupu 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty :

Umowa notarialna - warunkowej umowy sprzedaży

 

Opłaty :

Zawiadomienie notariusza wolne od opłaty skarbowej

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Punkt obsługi interesanta (parter budynku "A" Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich)

 

Termin i sposób załatwienia sprawy :

1.     Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami przygotowuje niezbędne dokumenty. Burmistrz Obornik Śląskich w okresie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w sprawie możliwości skorzystania z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Burmistrz Obornik Śląskich wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym, a sprzedającym aktu notarialnego - umowy przeniesienia własności.

2.     W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu.

 

Tryb odwoławczy :

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Burmistrza  Obornik Śląskich nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

pok. nr 3  (parter budynku "A" Urzędu Miejskiego)

Tel. 310 35 19, wew. 421

 

Osoba odpowiedzialna :

  P. Danuta Balowska

 

Podstawa prawna :

Dział III, rozdział 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.  1774 z późn. zm.)

 

 

Dodatkowe informacje :

Skorzystanie lub nie skorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu.

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2017-04-27 14:12:15 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 594
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Balowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Balowska
Czas wytworzenia: 2004-11-03 14:00:12
Czas publikacji: 2017-04-27 14:42:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak