Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

 
 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: IROŚ.271.30.2011/3                                                 Oborniki Śląskie dnia: 2011-10-28

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

KDM Spółka z o.o.

Porajów, ul. Mostowa 1

59-921 Sieniawka

na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie. za cenę 619 400.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

KDM Spółka z o.o.

Porajów, ul. Mostowa 1

59-921 Sieniawka

(2)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

PETROL Spółka z o.o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Katy Wrocławskie

(1)

  299,22

 

 

 

 

 

 

  299,22

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-


 

 


Liczba odwiedzin : 530
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-11-21 13:09:43
Czas publikacji: 2011-11-21 13:09:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak