Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie. 

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.


 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Pismo: IROŚ.271.34.2011/3                                                Oborniki Śląskie dnia: 2011-11-15

 

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE TOWARAMI PRZEMYSŁOWYMI "HANKO" Marek Hamkało

ul. Wałowa 20

55-100 Trzebnica

na:

Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2011/2012 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie. za cenę 142 975.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE TOWARAMI PRZEMYSŁOWYMI "HANKO" Marek Hamkało

ul. Wałowa 20

55-100 Trzebnica

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 586
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-11-21 13:26:23
Czas publikacji: 2011-11-21 13:26:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak