Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”. 

 

  

oznaczenie sprawy: BiF.271.12.2011

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Dokumentacja Podstawowych Czynności

Zapytanie ofertowe

o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 Euro

 

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)  ustawy nie stosuje się

 

1. Przedmiot zamówienia wykonanie Usługi: Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”.

 2. Wartość szacunkowa

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 03-11-2011 r.

na podstawie kursu euro – 3,839 zł .

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Katarzyna Jarczewska

Wartość szacunkowa zamówienia:    w PLN  4000,00 brutto.

 

3. Dla zamówień poniżej kwoty 2 000 euro, w dniu 10-11-2011 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez rozeznanie ceny w formie telefonicznej (*).

    Dla zamówień poniżej 14 000 euro, w dniu 10-11-2011 r. zamieszczono ogłoszenie na stronie
     internetowej  http://bip.oborniki-slaskie.pl

4. W terminie składania ofert, tj. do dnia 17-11-2011 r. do godz. 15:30 przedstawiono poniższe oferty.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Uwagi

1

ALFA-TOM Tomasz  Wąsik

Ul. Bochenka 23

55-100 Trzebnica

1789,65 zł

 

2

PPHU „GREEN POINT” REKLAMA WIZUALNA  Szymon Wroński

Żmigródek 94

55-140 Żmigród

885,60 zł

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.

numer oferty: 2

        nazwa: PPHU „GREEN POINT” REKLAMA WIZUALNA

                  Szymon Wroński

                  Żmigródek 94

                  55-140 Żmigród

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę

Inne informacje

                                                                                                                                                  Martyna Maślej

                                                                                                                                                 Katarzyna Jarczewska

                                                                                                                                           

Oborniki Śląskie dnia: 2011-11-21                                                                               

 (*)niepotrzebne skreślić

 

                                                                                          

                                                                                                                     Zatwierdzam wybór

 

                                                        Data 21.11.2011                          ZASTĘPCA BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                                                  

                                                                                                                           Adam Stocki

 


Liczba odwiedzin : 537
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2011-11-21 13:30:17
Czas publikacji: 2011-11-21 13:30:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak