Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną (na gorąco) oraz remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną (na gorąco) oraz remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie..

 
 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na  Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną (na gorąco) oraz remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie..

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

GART Sp. z o.o.

55-120 Oborniki Śląskie

Golędzinów, ul Obornicka    80

Cena oferty - 53.00 zł

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

GART Sp. z o.o.

55-120 Oborniki Śląskie

Golędzinów, ul Obornicka    80

Cena oferty - 245.00 zł

 

GART Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

GART Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr:

Uzasadnienie:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - Wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej  masą mineralno-bitumiczną (na gorąco).

GART Sp. z o.o.

Golędzinów, ul Obornicka 80

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt)/1 m2 - 300.00

  300,00

1 - Wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej  masą mineralno-bitumiczną (na gorąco).

"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" Sp. z o.o.

Piotroniowice 54

56-100 Wołów

1 - Cena (koszt)/1 m2 - 230.85

  230,85

1 - Wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej  masą mineralno-bitumiczną (na gorąco).

ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH Wojciech Rapp

Zielona 4

55-106 Czeszów

1 - Cena (koszt)/1 m2 - 203.58

  203,58

1 - Wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej  masą mineralno-bitumiczną (na gorąco).

ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY Zdzislaw Tarnowski

ul. Mickiewicza 28

55-140 Żmigród

1 - Cena (koszt)/1 m2 - 199.50

  199,50

2 - Wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej  grysami i emulsją asfaltową.

GART Sp. z o.o.

Golędzinów, ul Obornicka 80

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt)/1 Mg - 300.00

  300,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2013-04-09

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 


Liczba odwiedzin : 614
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-04-09 14:50:57
Czas publikacji: 2013-04-09 14:50:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak