Roztrzygnięcie zapytania ofertowego: Wykonanie jednorazowej usługi ogłoszeniowej w lokalnej prasie w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”. 

 

  

oznaczenie sprawy: BiF.271.13.2011

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Dokumentacja Podstawowych Czynności

Zapytanie ofertowe

                                                   o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 Euro

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)  ustawy nie stosuje się


Przedmiot zamówienia wykonanie Usługi: Wykonanie jednorazowej usługi  ogłoszeniowej w lokalnej prasie w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”. 

1. Wartość szacunkowa

     Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 21-11-2011 r.

    na podstawie kursu euro – 3,839 zł .

    Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Katarzyna Jarczewska

    Wartość szacunkowa zamówienia:    w PLN  1000,00 brutto.

2. Dla zamówień poniżej kwoty 2 000 euro, w dniu 24-11-2011 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców    poprzez rozeznanie ceny w formie telefonicznej (*).

    Dla zamówień poniżej 14 000 euro, w dniu 24-11-2011 r. zamieszczono ogłoszenie na stronie

     internetowej  http://bip.oborniki-slaskie.pl

3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 02-12-2011 r. do godz. 10:00 przedstawiono poniższe oferty.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto/cm2

Uwagi

1

Polskapresse Sp. z o.o.

GAZETA WROCŁAWSKA

Filia Wrocław

ul. św. Antoniego 2/4

50-073 Wrocław

3,57 zł/cm2

 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.

numer oferty: 1

 nazwa: Polskapresse Sp. z o.o.

             GAZETA WROCŁAWSKA

             Filia Wrocław

             ul. św. Antoniego 2/4

             50-073 Wrocław

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę

  

Inne informacje

                                                                                                                                                  Martyna Maślej

                                                                                                                                              Katarzyna Jarczewska

                                                                                                                                                    

Oborniki Śląskie dnia: 2011-12-05                                                                               

 (*)niepotrzebne skreślić                                                       

                                                              

                                                                                                                      Zatwierdzam wybór

                                                                    Data 05.12.2011                           BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                                                  

                                                                                                                         mgr Sławomir Błażewski

 

                                                                                                                                              

 


Liczba odwiedzin : 561
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2011-12-06 07:56:40
Czas publikacji: 2011-12-06 07:56:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak