Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie 

 

  

oznaczenie sprawy: BiF.271.17.2011

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Dokumentacja Podstawowych Czynności

Zapytanie ofertowe

o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 Euro

 

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)  ustawy nie stosuje się

 

 

1.    Przedmiot zamówienia wykonanie Usługi: Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność

        Gminy Oborniki Śląskie.

2.   Wartość szacunkowa

     Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 23-12-2011 r.

   na podstawie kursu euro – 3,839 zł

    Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Martyna Maślej

    Wartość szacunkowa zamówienia:    w PLN  18,47 brutto/m3

 

3.     Dla zamówień poniżej kwoty 2 000 euro, w dniu 30-12-2011 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez rozeznanie ceny w formie telefonicznej (*).

     Dla zamówień poniżej 14 000 euro, w dniu 30-12-2011 r. zamieszczono ogłoszenie na stronie
     internetowej  http://bip.oborniki-slaskie.pl

4.   W terminie składania ofert, tj. do dnia 09-01-2012 r. do godz. 9:30 przedstawiono poniższe oferty.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto/ m3

Uwagi

1

AGO Sp. z o.o.

ul. Rycerska 12

55-120 Oborniki Śląskie

16,63 zł/m3

 

2

Zakład Ogólnobudowlany

Ryszard Iżuk

ul. II Armii Wojska Polskiego 39

55-120 Oborniki Śląskie

18,04 zł/m3

 

3

SŁAWEX

Zarządzanie – Usługi - Handel

Sławomir Suliga

ul. Niedzielna 9

55-120 Osola

16,47 zł/m3 

 

5.   Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj

numer oferty: 3

nazwa:

      SŁAWEX Zarządzanie – Usługi - Handel

     Sławomir Suliga

     ul. Niedzielna 9

     55-120 Osola

 

6.   Uzasadnienie wyboru:

    Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

7.   Inne informacje

                                                                                                                                                      Martyna Maślej
                                                                                                                                                      Marek Pendyk            

 

                                                                                                                                                    podpis (pieczątka)

Oborniki Śląskie dnia: 2011-01-11                                                                               

 (*)niepotrzebne skreślić

 

                                                                                                                             Zatwierdzam wybór

 

                                                                            Data 11.01.2012           BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

                                                                                                                        mgr Sławomir Błażewski

                                                                                        

                                                                                 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 607
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-01-12 14:17:52
Czas publikacji: 2012-01-12 14:17:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak