Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2012 r.oku. 

 

  

oznaczenie sprawy: BiF.271.1.2012

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Dokumentacja Podstawowych Czynności

Zapytanie ofertowe

o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 Euro

 

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)  ustawy nie stosuje się

 

Przedmiot zamówienia wykonanie Usługi: Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2012 roku.

1.   Wartość szacunkowa

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 02-01-2012 r.

na podstawie kursu euro – 4,0196 zł

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Artur Olszewski

Wartość szacunkowa zamówienia:    w PLN   8 130,08 zł netto

                                                    w Euro  2 022,61

 2.     Dla zamówień poniżej kwoty 2 000 euro, w dniu 04-01-2012 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez rozeznanie ceny w formie telefonicznej (*).

Dla zamówień poniżej 14 000 euro, w dniu 04-01-2012 r. zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej  http://bip.oborniki-slaskie.pl

3.   W terminie składania ofert, tj. do dnia 16-01-2012 r. do godz. 10:00 przedstawiono poniższe oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto/ cm2

Uwagi

1

AGORA S.A.

Oddział we Wrocławiu

Biuro Reklam i Ogłoszeń

„Gazety Wyborczej”

pl. Solny 2/3

50-060 Wrocław

0,57 zł/cm2 

 

2

Polskapresse Sp. z o.o.

Oddział Biuro Reklamy w Warszawie
Filia we Wrocławiu

Ul. Św. Antoniego 2/4

50-077 Wrocław

1,11 zł/cm2

 

3

infoSignus

Marcin Raczyński

ul. Gen. Okulickiego 4A m. 9

55-100 Trzebnica

1,17 zł/cm2

 

 

4.   Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.

numer oferty: 1

nazwa:

      AGORA S.A.

      Oddział we Wrocławiu

      Biuro Reklam i Ogłoszeń

      „Gazety Wyborczej”

      pl. Solny 2/3

      50-060 Wrocław

 5.   Uzasadnienie wyboru:

  Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.

 6.   Inne informacje

                                                                                                                                           Martyna Maślej

 

                                                                                                                                            Bartosz Malec

                                                                                                                                          podpis (pieczątka)

Oborniki Śląskie dnia: 2011-01-16                                                                               

 (*)niepotrzebne skreślić                                                                         

                                                                                                                                                                                        Zatwierdzam wybór

                                                                                            Data 16.01.2012                   

                                                                                                                                  BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

                                                                                                                                       mgr Sławomir Błażewski

 


Liczba odwiedzin : 535
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-01-17 08:46:42
Czas publikacji: 2012-01-17 08:46:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak