rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanegi i frezowiny asfaltowej 

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanegi i frezowiny asfaltowej

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa i wbudowanie w drogi gruntowe: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej..

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego    45

Cena oferty - 65.01 zł/1Mg

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Ofiar Katynia    1

Cena oferty - 49.00 zł/1Mg

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Ofiar Katynia    1

Cena oferty - 59.00 zł/1Mg

 

 

 

 

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr:

Uzasadnienie:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem [pkt]

1 - Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje w drogach gminnych gruntowych.

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg  niesortu granitowego. - 300.00

  300,00

1 - Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje w drogach gminnych gruntowych.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg  niesortu granitowego. - 295.50

  295,50

1 - Dostawa i wbudowanie niesortu granitowego w wyboje w drogach gminnych gruntowych.

MULTI RECYKLING TRANSPORT

Rynek 12/3

56-120 Brzeg Dolny

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg  niesortu granitowego. - 235.11

  235,11

2 - Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje w drogach gruntowych.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg  gruzu betonowo-ceglanego. - 300.00

  300,00

2 - Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje w drogach gruntowych.

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg  gruzu betonowo-ceglanego. - 299.94

  299,94

2 - Dostawa i wbudowanie gruzu betonowo-ceglanego w wyboje w drogach gruntowych.

MULTI RECYKLING TRANSPORT

Rynek 12/3

56-120 Brzeg Dolny

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg  gruzu betonowo-ceglanego. - 245.79

  245,79

3 - Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w gminnych drogach gruntowych.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg  frezowiny asfaltowej. - 300.00

  300,00

3 - Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w gminnych drogach gruntowych.

MULTI RECYKLING TRANSPORT

Rynek 12/3

56-120 Brzeg Dolny

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg  frezowiny asfaltowej. - 227.22

  227,22

3 - Dostawa i wbudowanie frezowiny asfaltowej w gminnych drogach gruntowych.

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt) za dostawę z wbudowaniem 1 Mg  frezowiny asfaltowej. - 223.44

  223,44

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2012-05-16

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 


Liczba odwiedzin : 667
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-05-17 08:36:02
Czas publikacji: 2012-05-17 08:36:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak