Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej. 

 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej..

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

USŁUGI TRANSPORTOWE "KOMAX" Kodura Ireneusz

46-020 Czarnowąsy

Borki, ul. Św. Jana    4

Cena oferty - 46.74 zł/1Mg

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego    45

Cena oferty - 36.78 zł/1Mg

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

MULTI RECYKLING TRANSPORT

56-120 Brzeg Dolny

Rynek    12/3

Cena oferty - 44.00 zł/1Mg

 

USŁUGI TRANSPORTOWE "KOMAX" Kodura Ireneusz

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

MULTI RECYKLING TRANSPORT

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr:

Uzasadnienie:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem [pkt]

1 - Dostawa  niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w gminnych drogach gruntowych.

USŁUGI TRANSPORTOWE "KOMAX" Kodura Ireneusz

Borki, ul. Św. Jana 4

46-020 Czarnowąsy

1 - Cena (koszt)/1 Mg niesortu granitowego frakcji 0 - 31,5 mm - 300.00

  300,00

1 - Dostawa  niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w gminnych drogach gruntowych.

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt)/1 Mg niesortu granitowego frakcji 0 - 31,5 mm - 270.12

  270,12

1 - Dostawa  niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w gminnych drogach gruntowych.

MULTI RECYKLING TRANSPORT

Rynek 12/3

56-120 Brzeg Dolny

1 - Cena (koszt)/1 Mg niesortu granitowego frakcji 0 - 31,5 mm - 254.94

  254,94

1 - Dostawa  niesortu granitowego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w gminnych drogach gruntowych.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt)/1 Mg niesortu granitowego frakcji 0 - 31,5 mm - 253.32

  253,32

2 - Dostawa gruzu betonowo-ceglanego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w drogach gruntowych.

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt)/1 Mg  gruzu betonowo-ceglanego - 300.00

  300,00

2 - Dostawa gruzu betonowo-ceglanego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w drogach gruntowych.

MULTI RECYKLING TRANSPORT

Rynek 12/3

56-120 Brzeg Dolny

1 - Cena (koszt)/1 Mg  gruzu betonowo-ceglanego - 282.93

  282,93

2 - Dostawa gruzu betonowo-ceglanego z przeznaczeniem wbudowania w wyboje w drogach gruntowych.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt)/1 Mg  gruzu betonowo-ceglanego - 199.35

  199,35

3 - Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminnych drogach gruntowych.

MULTI RECYKLING TRANSPORT

Rynek 12/3

56-120 Brzeg Dolny

1 - Cena (koszt)/1 Mg  frezowiny asfaltowej - 300.00

  300,00

3 - Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminnych drogach gruntowych.

USŁGI TRANSPORTOWE Wiesław Burek

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt)/1 Mg  frezowiny asfaltowej - 293.58

  293,58

3 - Dostawa frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminnych drogach gruntowych.

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena (koszt)/1 Mg  frezowiny asfaltowej - 238.47

  238,47

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2012-05-22

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 


Liczba odwiedzin : 598
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-05-23 09:36:21
Czas publikacji: 2012-05-23 09:36:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak