Rozstrzygnięcie przetargu na remont i modernizacja obiektu Klub Rolnika w Kuraszkowie 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na remont i modernizacja obiektu Klub Rolnika w Kuraszkowie 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1/09

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: 340/BK -06/2008/5                                                      Oborniki Śląskie dnia: 2008-10-06

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony na:

Remont i modernizacja obiektu – „Klub Rolnika w Kuraszkowie

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PPUH "LEMAR" Leszek Lizak

Kuraszków, ul. Lipowa 19

55-120 Oborniki Śląskie

na:

Remont i modernizacja obiektu – „Klub Rolnika w Kuraszkowie”, za cenę 91 488.87

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunkówi kryteriów określonych w SIWZ.

 

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

PPUH „LEMAR” Leszek Lizak Kuraszków, ul. Lipowa 19

55-120 Oborniki Śląskie

(2)

300,00

 

 

 

 

 

 

300,00

1

Biuro Pośrednictwa Handlowego BUDOWNICTWO import-export, Rafał Krzemianowski

ul. Dworcowa 19/1

55-120 Oborniki Śląskie

(1)

  267,60

 

 

 

 

 

 

  267,60

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH 

- mgr Paweł Misiorek -

 


Liczba odwiedzin : 599
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2008-12-18 15:16:31
Czas publikacji: 2008-12-18 15:16:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak