Rozstrzygnięcie przetargu na Projekt budowlano-wykonawczy stacji uzdatniania wody w Obornikach Śląskich 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na Projekt budowlano-wykonawczy stacji uzdatniania wody w Obornikach Śląskich 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1/09

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: 340/WK-04/2008/4                                                    Oborniki Śląskie dnia: 2008-12-16

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Projekt budowlano-wykonawczy stacji uzdatniania wody w Obornikach Śląskich

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

"ENVIROTECH" Spółka z o.o.

ul. Jana Kochanowskiego 7

60-845 Poznań

na:

Projekt budowlano-wykonawczy stacji uzdatniania wody w Obornikach Śląskich za cenę 168 360.00

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle wymagań i kryteriów określonych w SIWZ.

  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

"ENVIROTECH" Spółka z o.o.

ul. Jana Kochanowskiego 7

60-845 Poznań

(2)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

"FUNAM" Spółka z o.o.

ul. Mokronoska 2

52-407 Wrocław

(1)

  217,89

 

 

 

 

 

 

  217,89

1

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.

ul. Opolska 11-19 /1

52-010 Wrocław

(3)

  92,28

 

 

 

 

 

 

  92,28

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

mgr Paweł Misiorek

 


Liczba odwiedzin : 572
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2009-02-04 15:48:49
Czas publikacji: 2009-02-04 15:48:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak