Rozstrzygnięcie przetargu na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Oborniki Śląskie oraz miejscowości gminy Oborniki Śląskie 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Oborniki Śląskie oraz miejscowości gminy Oborniki Śląskie 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: 340/OS-01/2009/5                                                     Oborniki Śląskie dnia: 2009-03-27

 

 

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Oborniki Śląskie oraz miejscowości gminy Oborniki Śląskie.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Robót Melioracyjno-Instalacyjnych, Dorota Kałuża

Poziomkowa 27

55-140 Żmigród

na:

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Oborniki Śląskie oraz miejscowości gminy Oborniki Śląskie. za cenę 102 720.00

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle wymagań i kryteriów określonych w SIWZ.

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

Zakład Robót Melioracyjno-Instalacyjnych, Dorota Kałuża

Poziomkowa 27

55-140 Żmigród

(3)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

Pracownia Architektury Krajobrazu,

mgr Małgorzata Wilczak

Nowosielce 6A

55-120 Oborniki Śląskie

(2)

  218,19

 

 

 

 

 

 

  218,19

1

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Grunwaldzka 41

55-120 Oborniki Śląskie

(4)

  185,73

 

 

 

 

 

 

  185,73

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

REMONTY DRÓG

Rycerska 12

55-120 Oborniki Śląskie

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

REMONTY DRÓG

Rycerska 12 

55-120 Oborniki Śląskie

Art. 24. ust.2 pkt 4

   - określono datę wycofania oferty

   - status wadium nie jest ustawiony na "złożone"

   - zła suma wniesionego wadium

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Burmistrz

 

- mgr Paweł Misiorek -

 


Liczba odwiedzin : 574
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2009-03-30 13:02:51
Czas publikacji: 2009-03-30 13:02:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak