Rozstrzygnięcie przetargu na remont chodnika w drodze wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Wilczyn 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na remont chodnika w drodze wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Wilczyn 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 32 45, fax (071)310 32 45,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remont chodnika w drodze wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Wilczyn.

Wybrano ofertę:

dla zadania: Remont chodnika w drodze wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Wilczyn

ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH Zbigniew Rapp

55-106 Czeszów

ul. Zielona 4

Cena oferty - 116 377.22

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

 

 

Razem

1

ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH Zbigniew Rapp

ul. Zielona 4

55-106 Czeszów

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2009-10-08

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Paweł Misiorek-

 


Liczba odwiedzin : 603
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2009-10-21 14:25:01
Czas publikacji: 2009-10-21 14:25:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak